Keuring elektriciteit

Elektriciteit brengt altijd een gevaar met zich mee! Tijdens de elektrische keuring wordt de veiligheid van de residentiële elektrische installatie op verschillende manieren afgetoetst en de conformiteit met het Algemeen Reglement op de Elektrisch Installatie (of AREI) gecontroleerd.

Prijs elektrische keuring - € 165

  • Beste tarief van de markt
  • Alle kosten inbegrepen (btw, transport,...)
  • Indien er verschillende elektriciteitstellers aanwezig zijn in het gebouw, dient u één keuring per elektriciteitsteller aan te vragen.
  • Heeft u ook een EPC nodig? Vanaf slechts € 140,00 extra heeft u al een combi-keuring (elektrische keuring + EPC). Klik hier voor meer informatie.?

Elektrische keuring bij verkoop van een woning of appartement

Bij de verkoop van een woning of appartement, dient de elektrische installatie van de verkochte wooneenheid gekeurd te worden door een erkend keuringsbureau. Deze verplichting geldt voor elke wooneenheid (woning of appartement) die werd gebouwd voor 1981. Het keuringsverslag dient aanwezig te zijn, ten laatste op het tijdstip van het verlijden van de akte. Echter is het aangeraden om reeds bij de tekoopstelling te beschikken over een elektrisch keuringsverslag. Het verslag mag zowel positief als negatief zijn. Bij een niet-conform verslag mag de woning alsnog verkocht worden. De nieuwe eigenaar (de koper) heeft de verplichting om de inbreuken in orde te brengen en de elektrische installatie opnieuw te laten keuren binnen de 18 maanden na de datum van het verlijden van de notariële akte.

Indien koper en verkoper overeenkomen dat de elektrische installatie van de woning volledig gerenoveerd zal worden, is geen elektrische keuring vereist. Deze overeenkomst dient dan wel door de notaris in de verkoopakte vermeld te worden.

Elektrische keuring bij verzwaring van een bestaande residentiële installatie

Bij een verzwaring van het aansluitvermogen, bijvoorbeeld bij het wijzigen van een enkelfasige aansluiting in een driefasige aansluiting, dient een conform keuringsverslag voorgelegd te worden aan de distributienetbeheerder, vooraleer deze effectief de verzwaring doorvoert.

Elektrische keuring bij indienststelling van een nieuwe residentiële installatie

Bij het voltooien van de volledige elektrische installatie tijdens de nieuwbouw van een woning, dient de installatie gekeurd te worden door een erkend controleorgaan. Met een positief keuringsverslag, kan de aansluiting van de woning op het openbaar elektriciteitsnet aangevraagd worden bij de distributienetbeheerder.

Periodieke controle van een residentiële elektrische installatie

Volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, dient een woning of appartement om de 25 jaar elektrisch gekeurd te worden door een erkend controleorganisme. Een conform keuringsverslag van uw installatie is dus maximaal 25 jaar geldig.

Elektrische keuring van een tijdelijke werfinstallatie

Op de werf van een woning in aanbouw, wordt vaak een tijdelijke werfkast geplaatst. Vooraleer deze werfkast in gebruik wordt genomen, dient deze gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme. Na een positieve keuring, wordt de kast aan het net gekoppeld door de distributienetbeheerder.

Elektrische keuring bij ingebruikname van een residentieel fotovoltaïsche installatie

Na plaatsing van een fotovoltaïsche installatie, dient deze uitbreiding grondig geïnspecteerd te worden, alvorens de installatie op te starten en te koppelen aan het bestaande gedeelte. Het positief keuringsrapport dient toegevoegd te worden bij het document "melding lokale productie" dat wordt opgestuurd naar de distributienetbeheerder.

Enkele typische inbreuken bij elektrische installaties

Certicontrol heeft een jarenlange ervaring wat betreft het keuren van elektrische installaties.

Steeds opnieuw komen dezelfde inbreuken voor waardoor een installatie dient te worden afgekeurd. Er werd dan ook een lijst samengesteld van veelvoorkomende inbreuken. Dit zijn handige tips waarmee u kunt rekening houden vooraleer een controleur langskomt om uw elektrische installatie te keuren. Hierdoor voorkomt u dat u nodeloos moet betalen voor een tweede controle mocht de installatie worden afgekeurd.

Aardingsonderbreker of aardingscheider is niet aanwezig

De aanwezige aardingsinstallatie beschikt niet over een hoofdaardingsklem. Deze klem verbindt de aardgeleiders(s) met de hoofdbeschermingsgeleider(s) en de hoofdequipotentiale geleider(s). Daarnaast kan de klem de verbinding verbreken opdat een correcte meting van de spreidingsweerstand kan uitgevoerd worden.

Spreidingsweerstand aarding is te groot

De gemeten waarde van de spreidingsweerstand mag niet groter zijn dan 100 ?. Indien de gemeten waarde tussen de 30 ? en 100 ? is, worden bijkomende voorwaarden gesteld voor de differentieelstroominrichting.

Groen/gele geleider wordt als actieve geleider gebruikt

Het is verboden om actieve geleiders in een geel/groene kleur te gebruiken.

Nominale stroom van de differentieelstroominrichting voldoet niet

Vaak is de nominale stroom (In) van de algemene differentieelstroominrichting te laag gekozen. Deze moet ten minste gelijk zijn aan de nominale stroom van de algemene beveiliging geplaatst voor de teller, met een minimum van 40A.

De maximale gevoeligheid van de hoofddifferentieelstroominrichting is bepaald op 0,3 A.

De algemene differentieelstroominrichting moet beschikken over een testknop die ten allen tijde toegankelijk moet zijn en werkt.

Differentieelstroominrichting voor installaties van de badkamer beschikt niet over de juiste gevoeligheid

De gevoeligheid van bijkomende differentieelstroominrichtingen ter bescherming van installaties in de badkamer (ruimte met een bad en/of douche), wasmachines, droogkasten, vaatwasmachines,… mag maximaal 0,03 A bedragen. Let op, de nominale stroom (In) van de differentieelstroominrichting voor badkamers kan afwijken ten opzichte van de In van de algemene differentieelstroominrichting.

Overstroombeveiligingen zijn niet aangepast aan de doorsnede van de geleiders

De nominale stroom van overstroombeveiligingen dient aangepast te worden aan de sectie van de geleiders.

Doorsnede geleider Nominale stroom smeltveiligheid Nominale stroom automatische schakelaar
1,5 mm² 10 A 16 A
2,5 mm² 16 A 20 A
4,0 mm² 20 A 25 A
6,0 mm² 32 A 40 A
10,0 mm² 50 A 63 A
16,0 mm² 63 A 80 A

Tabel 1: Maximale nominale stroom van smeltveiligheden en automatische schakelaars

Soepele geleiders beschikken niet over draadhulzen

De sectie van de interne bedrading van het verdeelbord (verbindingen tussen de automaten en/of de zekeringhouders) is afhankelijk van de nominale stroom van de hoofdautomaat in de teller enerzijds en de eventuele aanwezigheid van een photovoltaïsche installatie anderzijds. De sectie wordt bepaald op basis van de som van beide nominale stromen.

Kalibreerelement van smeltzekeringen en verwisselbare overstroombeveiligingen ontbreekt

Smeltzekeringen en verwisselbare overstroombeveiligingen moeten over een kalibreerelement beschikken, zodat bij vervanging van een smeltzekering of verwisselbare overstroombeveiliging steeds een element met dezelfde karakteristieken kan geplaatst worden.

De kleurcode van de kalibreerelementen is overeenkomstig met de doorsnede van de geleiders.

Doorsnede geleider Kleurcode
1,5 mm² Oranje
2,5 mm² Grijs
4,0 mm² Blauw
6,0 mm² Bruin
10,0 mm² Groen

Tabel 2: kleurcodes kalibreerelementen

Schakelaars dienen steeds de fasegeleider te onderbreken.

Indien een enkelpolige schakelaar gebruikt wordt in een éénfasige kring, waarvan de stroombaan beschikt over een nulgeleider, dient de enkelpolige schakelaar steeds de fase te schakelen.

Minimale aantal stroombanen voor verlichting niet aanwezig

De elektrische installatie dient over ten minste twee stroombanen te beschikken die worden voorzien voor de verlichting.

Kabeldoorsnede gemende kring niet voldoende

Het is toegelaten een gemengde stroombaan te maken van lichtpunten, schakelaars en stopcontacten, op voorwaarde dat de doorsnede van de kabel minimum 2,5 mm² is.

Elektriciteitsdossier is afwezig of onvolledig

Elke woning dient te beschikken over een elektriciteitsdossier dat up-to-date is aan de installatie. Dit dossier omvat, het controleverslag van de elektrische installatie, het ééndraadschema en het situatieschema van de installatie.

Het ééndraadschema is een schematische voorstelling van de vaste installatie door middel van wettelijke bepaalde symbolen die de samenstelling van iedere stroombaan weergeven en hoe deze onderling verbonden worden. Iedere elementaire stroombaan wordt aangeduid met een hoofdletter. Ieder lichtpunt, stopcontact,… wordt aangeduid door een cijfer in de volgorde waarop deze zijn geplaatst, vertrekkende vanaf het beveiligingstoestel.

Het situatieschema bestaat uit een plattegrond (bouwplan, schets,…) waarop de opbouw van de installatie wordt aangeduid. Elk element krijgt een identificatie bestaande uit een hoofdletter ter aanduiding van de kring waartoe het onderdeel behoort, gevolgd door het nummer van volgorde binnen de kring. Deze aanduidingen zijn overeenkomstig met de aanduidingen op het ééndraadschema.

Indien de elektrische installatie over een controleverslag beschikt, dient dit steeds in het elektriciteitsdossier aanwezig te zijn.

Elektrische keuring vanaf € 165,00
Combi-keuring: EPC + elektrische keuring aan de beste prijzen!
Aardgaskeuring vanaf € 165,00

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief