Gaskeuring

Verwarmen en koken op basis van gas brengt steeds een bepaald risico met zich mee. Tijdens het controlebezoek wordt de gasinstallatie nagezien op mogelijke gaslekken. De keuring kan aan de verwarmingsinstallatie gebreken aanduiden die kunnen leiden tot CO-vergiftiging. Ook de binnenleidingen worden aan de nodige controles onderworpen.

Prijs keuring aardgasinstallatie - € 165

  • Beste tarief van de markt
  • Alle kosten inbegrepen (btw, transport,..)
  • Indien er meerdere gastellers aanwezig zijn in het gebouw, dient u één keuring per gasmeter aan te vragen.
  • Deze keuring is enkel mogelijk in Vlaanderen

Gaskeuring

Een keuring van de gasinstallatie is verplicht voor volgende situaties:

  • Voor het openstellen van de gasmeter door de distributienetbeheerder
  • Elke uitbreiding van een bestaande gasinstallatie

Voor de aanvang van de keuring moet een schema aanwezig zijn met de voorstelling van alle gasleidingen. Daarnaast dienen alle leidingen, verbindingen, verbruikstoestellen, luchtaan- en –afvoeren en schoorsteenaansluitingen geplaatst en aangesloten zijn.

Elektrische keuring vanaf € 165,00
Combi-keuring: EPC + elektrische keuring aan de beste prijzen!
Aardgaskeuring vanaf € 165,00

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief